سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 922  013  53  83 ،
  پله آخر
 • 922  013  53  83
 • 922  013  38  35
 • 922  013  37  67
 • 922  013  48  47
 • 922  013  37  97
 • 922  013  39  37
 • 922  013  48  41
 • 922  013  38  37
 • 922  013  39  32
 • 922  013  48  46
 • 922  013  37  57
 • 922  013  54  34
 • 922  013  38  30
 • 922  013  38  98
 • 922  013  38  68
 • 922  013  48  58
 • 922  013  39  34
 • 922  013  38  78
 • 922  013  48  45
 • تماس بگیرید
 • 919  226  0  446 ،
  رند
 • 919  226  0  446
 • 919  221  0  239
 • 919  230  97  40
 • 919  224  25  73
 • 919  206  17  87
 • 919  239  289  4
 • 919  298  294  7
 • 919  21  29  723
 • 919  20  23  610
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  416 ،
  4G
 • 919  9777  416
 • 919  9777  418
 • 919  9777  425
 • 919  9777  428
 • 919  9777  429
 • 919  9777  435
 • 919  9777  438
 • تماس بگیرید
 • 921  984  77  87 ،
  ##
 • 921  984  77  87
 • 921  984  77  97
 • 921  984  77  67
 • 921  984  77  57
 • 921  984  77  27
 • 921  984  77  47
 • 921  984  77  37
 • تماس بگیرید
 • 921  300 43  62 ،
  هزاری اول
 • 921  300 43  62
 • 921  300 43  58
 • 921  300 43  57
 • 921  300 43  61
 • 921  300 43  59
 • 921  800  59  48
 • 921  800  59  46
 • 921  800  59  43
 • 921  800  59  41
 • 921  800  58  29
 • 921  800  58  27
 • 921  800  58  21
 • 921  800  58  19
 • 921  800  58  14
 • 921  800  58  13
 • 921  800  58  61
 • 921  800  58  62
 • 921  800  58  67
 • تماس بگیرید
 • 992  5  918  919 ،
 • 992  5  918  919
 • 992  5  918  917
 • 992  5  918  916
 • 992  5  918  915
 • 992  5  918  914
 • 992  5  918  913
 • 992  5  918  912
 • 992  57  96  296
 • 992  56  78  278  
 • تماس بگیرید
 • 991  5005  815 ،
 • 991  5005  815
 • 991  5005  819
 • 991  5005  829
 • 991  5005  832
 • 991  5005  834
 • تماس بگیرید
 • 914  78  78  231 ،
  جفت اول
 • 914  78  78  231
 • 914  78  78  235
 • 914  78  78  197
 • 914  78  78  471
 • 914  78  78  467
 • 914  78  78  465
 • 914  78  78  463
 • 914  78  78   462
 • 914  78  78  459
 • 914  78  78  457
 • 914  78  78  453
 • 914  78  78  425
 • 914  78  78  392
 • 914  78  78  379
 • 914  78  78  372
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم