سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 911  7  519  619 ،
  ###
 • 911  7  519  619
 • 911  7  519  518
 • 911  7  519  319
 • تماس بگیرید
 • 910  070  97  62 ،
  کد 0 پله اول
 • 910  070  97  62
 • 910  070  97  61
 • 910  070  97  59
 • 910  070  97  52
 • 910  070  97  49
 • 910  070  97  44
 • 910  070  97  41
 • 910  070  97  39
 • 910  070  96  81
 • 910  070  96  79
 • 910  070  96  68
 • 910  070  98  04
 • 910  070  98  03
 • 910  070  97  82
 • 910  070  97  81
 • تماس بگیرید
 • 910  29  79  503 ،
 • 910  29  79  503
 • 910  29  79  533
 • 910  29  79  548
 • 910  29  79  589
 • 910  29  79  215
 • 910  29  79  348
 • 910  29  79  362
 • 910  29  79  610
 • 910  29  79  659
 • 910  29  79  634
 • 910  29  79  624
 • تماس بگیرید
 • 910  011  52  02 ،
 • 910  011  52  02
 • 910  031  77  17
 • 910  031  78  18
 • 910  070  98  08
 • 910  011  54  14
 • تماس بگیرید
 • 919  88  333  76 ،
 • 919  88  333  76
 • 919  88  333  74
 • 919  88  333  67
 • 919  88  333  65
 • 919  88  333  62
 • 919  88  333  56
 • تماس بگیرید
 • 910  930  34  25 ،
  کدینگ پله وسط
 • 910  930  34  25
 • 910  930  34  26
 • 910  930  34  27
 • 910  930  34  28
 • 910  930  34  29
 • تماس بگیرید
 • 991  953  58  56 ،
 • 991  953  58  56
 • 991  953  58  55
 • 991  953  58  54
 • 991  953  58  53
 • 991  953  58  52
 • 991  953  58  51
 • 991  953  58  50
 • تماس بگیرید
 • 991  44  02  991 ،
  کدینگ
 • 991  44  02  991
 • 991  44  05  991
 • 991  44  07  991
 • تماس بگیرید
 • 930  210  50  16 ،
  4G دهدهی وسط ##
 • 930  210  50  16
 • 937  630  70  65
 • 903  560  40  76
 • 901  670  10  98
 • 937  650  90  79
 • 901  630  10 62
 • 905  860  20  35
 • 939  380  60  23
 • 939  170  30  65
 • 938  810  60  14
 • 939  170  50  76
 • 901  670  30  69
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم