سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 990 980 99 49 ،
 • 990 980 99 49
 • 990 980 92 90
 • 990 980 99 89
 • 990 969 47 17
 • تماس بگیرید
 • 919  39  66  910 ،
 • 919  39  66  910
 • 919  80  49  930
 • 919  921  69  70
 • تماس بگیرید
 • 910 759 63 73 ،
 • 910 759 63 73
 • 910 759 63 93
 • 910 759 63 83
 • 910 759 64 04
 • 910 759 62 82
 • تماس بگیرید
 • 991  45  99  33  0 ،
 • 991  45  99  33  0
 • 991  45  99  33  1
 • 991  45  99  33  2
 • 991  45  99  33  4
 • 991  45  99  33  5
 • 991  45  99  66  7
 • 991  45  99  66  8
 • تماس بگیرید
 • 992  669  59  09 ،
 • 992  669  59  09
 • 992  668  95  15
 • 992  668  29  09
 • 992  725  37  17
 • 992  470  88  18
 • 992  665  18  98
 • 992  665  69  19
 • 992  725  38  18
 • 992  504  75  15
 • تماس بگیرید
 • 922  50  53  58  7 ،
  ##
 • 922  50  53  58  7
 • 922  50  53  58  8
 • 922  50  53  58  6
 • 922  50  53  57  8
 • تماس بگیرید
 • 910  576  18  78 ،
 • 910  576  18  78
 • 910  576  18  48
 • 910  576  18  38
 • 910  576  18   28
 • 910  576  17   67
 • 910  576  17  57
 • 910  576  17  87
 • 910  576  17  97
 • 910  576  18  58
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم