سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 911  56  52  193 ،
  پله اول
 • 911  56  52  193
 • 911  56  52  195
 • 911  56  52  201
 • 911  56  52  204
 • 911  56  52  205
 • 911  56  52  209
 • 911  56  52  217
 • 911  56  52  218
 • تماس بگیرید
 • 990  54  666  48 ،
  سه رقم وسط
 • 990  54  666  48
 • 990  54  666  71
 • 990  54  666  72
 • 990  54  666  73
 • 990  54  666  85
 • 990  54  666  87
 • 990  54  666  89
 • تماس بگیرید
 • 910  036  37  34 ،
  سه پله آخر
 • 910  036  37  34
 • 910  046  45  48
 • 910  036  26  76
 • 910  036  38  35
 • 910  035  75  95
 • تماس بگیرید
 • 905  8004  722 ،
  هزاری اول ###
 • 905  8004  722
 • 905  8004  733
 • 905  8004  377
 • 905  8004  355
 • 905  8004  299
 • 905  8004  311
 • 905  8004  277
 • 905  8004  199
 • تماس بگیرید
 • 937  8001  873 ،
  .
 • 937  8001  873
 • 937  8002  351
 • 937  8002  571
 • 937  8002  715
 • 937  8003  546
 • 937  8003  584
 • 937  8005  968
 • 937  8006  598
 • 937  8007  249
 • 937  8009  143
 • تماس بگیرید
 • 922  9200  247 ،
  .
 • 922  9200  247
 • 922  9200  246
 • 922  9200  245
 • 922  9200  243
 • 922  9200  241
 • 922  9200  239
 • 922  9200  238
 • 922  9200  237
 • 922  9200  236
 • 922  9200  235
 • 922  9200  234
 • 922  9200  231
 • تماس بگیرید
 • 902  316  9003 ،
 • 902  316  9003
 • 902  359  4005
 • 938  895  7600
 • 902  347   3100
 • 939  847  9800
 • 902  359  3008
 • 902  352  8001
 • 902  316  9002
 • 939  847  9100
 • 938  895  8400
 • 938  895  9002
 • 902  359  3002
 • 30,000 تومان
 • 990  79  751  79 ،
  پرانتزی
 • 990  79  751  79
 • 990  98  048  98
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم