سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 919  017  19  49 ،
  919 نیم پله
 • 919  017  19  49
 • 9190  17  19  39
 • 919  017  19  29
 • تماس بگیرید
 • 910  88  06  405 ،
  کدینگ
 • 910  88  06  405
 • 910  64  86  206
 • تماس بگیرید
 • 990  79  75  011 ،
  پله اول
 • 990  79  75  011
 • 990  79  75  012
 • 990  79  75  176
 • 990  79  75  178
 • 990  79  75  184
 • 990  79  75  185
 • 990  79  75  188
 • 990  79  75  190
 • 990  79  75  194
 • 990  79  75  196
 • 990  79  95  198
 • تماس بگیرید
 • 990  921  78  58 ،
  پله آخر
 • 990  921  78  58
 • 990  918  21  28
 • 990  916  80  88
 • 990  903  75  79
 • تماس بگیرید
 • 919  020  17  81 ،
  919 پله اول
 • 919  020  17  81
 • 919  020  16  99
 • تماس بگیرید
 • 919  080  56  99 ،
  919 پله اول
 • 919  080  56  99
 • 919  080  56  98
 • 919  080  56  97
 • 919  080  56  95
 • 919  080  56  94
 • 919  080  56  93
 • 919  080  56  92
 • 919  080  56  91
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم