سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 990  980  26  24 ،
  پله آخر
 • 990  980  26  24
 • 990  980  43  53
 • 990  980  19  11
 • 990  980  62  67
 • 990  980  61  69
 • 990  980  64  67
 • 990  980  95  45
 • 990  980  67  47
 • 990  980  79  49
 • 990  980  65  62
 • 990  960  86  81
 • 990  960  86  76
 • 990  960  86  82
 • تماس بگیرید
 • 937  732  1360 ،
  تولدی
 • 937  732  1360
 • 937  622  1376
 • 901  1376  799
 • تماس بگیرید
 • 910  974  84  31 ،
 • 910  974  84  31
 • 910  974  84  36
 • 910  974  84  41
 • 910  974  84  46
 • 910  974  84  47
 • تماس بگیرید
 • 921  046  1200 ،
  هزاری آخر
 • 921  046  1200
 • 921  046  1800
 • 921  046  1900
 • تماس بگیرید
 • 990  690  26  16 ،
  تخلیه نشده
 • 990  690  26  16
 • 990  690  25  05
 • تماس بگیرید
 • 922  9200 124 ،
  هزاری اول ##
 • 922  9200 124
 • 922  9200 125
 • 922  9200 126
 • 922  9200 134
 • 922  9200 135
 • 922  9200 127
 • 922  9200 128
 • 922  9200 129
 • 922  9200 136
 • 922  9200 137
 • 922  9200 138
 • 922  9200 132
 • 922  9200 139
 • تماس بگیرید
 • 910  99  69  719 ،
 • 910  99  69  719
 • 910  99  69  578
 • 910  99  69  566
 • 910  99  69  516
 • 910  99  69  514
 • 910  99  69  507
 • 910  99  69  476
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم