سلام سیم؛

سلام سیم؛ تخصصی ترین مرجع خرید و فروش سیم کارت های رند با کمترین قیمت

برخی از اپراتور ها:

برخی از شماره ها

 • 990 5 444 871
 • 990  5  444  871
 • 990  5  444  872
 • 990  5  444  875
 • 990  5  444  876
 • 990  5  444  879
 • 23,000 تومان
 • 919 859 459 6
 • 919  859  459  6
 • 919  859  459  7
 • 48,000 تومان
 • 990 980 26 90
 • 990  980  26  90
 • 990  980  36  50
 • 990  980  56  40
 • 990  980  26  70
 • 990  980  62  40
 • 990  980  63  10
 • 990  980  43  50
 • 28,000 تومان
 • 912 836 896 4 -
 • 912  836  896  4
 • 1,250,000 تومان
 • 990 31 555 92
 • 990  31  555  92
 • 990  31  555  93
 • 990  31  555  94
 • 990  31  555  96
 • 990  31  555  97
 • 990  31  555  98
 • 25,000 تومان
 • 912 07 9 8 7 6 4
 • 912  07  9 8 7 6  4
 • 820,000 تومان
 • 910 680 30 67 ###
 • 910  680  30  67
 • 910  680  30  65
 • 910  680  30  89
 • 910  680  30  87
 • 910  680  30  73
 • 910  680  30  91
 • 910  680  30  98
 • 910  680  30  58
 • 910  680  30  57
 • 910  680  30  53
 • 910  680  30  51
 • 32,000 تومان
 • 919 061 98 48
 • 919  061  98  48
 • 919  061  92  62
 • 919  061  97  95
 • 919  061  96  46
 • 919  061  94  98
 • 919  061  92  97
 • 44,000 تومان
 • 921 046 2005
 • 921  046  2005
 • 25,000 تومان
 • 990 69 80 910 -
 • 990  69  80  910
 • 990  69  80  915
 • 21,000 تومان
 • 935 072 84 04
 • 935  072  84  04
 • 935  072  87  07
 • 32,000 تومان
 • 990 79 74 980 پله اول
 • 990  79  74  980
 • 990  79  74  983
 • 990  79  74  985
 • 990  79  74  987
 • 990  79  74  988
 • 990  79  74  992
 • 990  79  74  993
 • 990  79  74  995
 • 990  79  74  996
 • 20,000 تومان
 • 905 30 10 291
 • 905  30  10  291
 • 905  30  10  289
 • 905  30  10  292
 • 905  30  10  288
 • 905  30  10  287
 • 905  30  10  286
 • 905  30  10  285
 • 905  30  10  324
 • 905  30  10  323
 • 905  30  10  322
 • 905  30  10  321
 • 905  30  10  319
 • 905  30  10  318
 • 905  30  10  317
 • 905  30  10  316
 • 23,000 تومان
 • 910 680 30 16
 • 910  680  30  16
 • 910  680  30  29
 • 910  680  30  28
 • 910  680  30  26
 • 910  680  30  48
 • 910  680  30  42
 • 910  680  30  41
 • 32,000 تومان
 • 919 986 46 90 پله وسط
 • 919  986  46  90
 • 919  986  46  10
 • 40,000 تومان
 • 990 93 96 710 پله اول صفر آخر
 • 990   93  96  710
 • 990  93  96  720
 • 990  93  96  730
 • 990  93  96  750
 • 990  93  96  760
 • 990  93  96  770
 • 990  93  96  780
 • 22,000 تومان
 • 990 920 970 1 -
 • 990  920  970  1
 • 990  920  970  2
 • 990  920  970  3
 • 990  920  970  4
 • 990  920  970  5
 • 990  920  970  6
 • 990  920  970  8
 • 30,000 تومان
 • 901 6666 77 8 چهار رقم ترتیبی ###
 • 901  6666  77  8
 • 220,000 تومان
 • 910 178 38 08
 • 910  178  38  08
 • 910  175  65  15
 • 910  448  58  08
 • 910  549  69  09
 • 910  538  48  08
 • 910  559  79  09
 • 910  033  63  03
 • 910  289  79  09
 • 40,000 تومان
 • 910 846 1007 تخلیه نشده ###
 • 910  846  1007
 • 910  846  1002
 • 910  846  1004
 • 910  846  1005
 • 910  846  1008
 • 910  846  1003
 • 55,000 تومان
 • 905 129 9004
 • 905  129  9004
 • 905  144  7009
 • 905  152  2008
 • 905  179  9008
 • 905  144  9009
 • 905  199  8300
 • 905  144  1800
 • تومان
 • 991 953 57 50
 • 991  953  57  50
 • 991  953  57  51
 • 991  953  57  52
 • 991  953  57  53
 • 991  953  57  54
 • 991  953  57  55
 • 991  953  57  59
 • 18,000 تومان
 • 919 14 977 14 پرانتزی
 • 919  14  977  14
 • 200,000 تومان
 • 910 093 90 10
 • 910  093  90  10
 • 45,000 تومان
 • 912 83 87 536 ###
 • 912  83  87  536
 • 1,200,000 تومان