سلام سیم؛

مرجع تخصصی خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری تمامی اپراتورها

برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 905 41 333 02 ،
 • 905 41 333 02
 • 905 41 333 05
 • 905 41 333 06
 • 905 41 333 07
 • 905 41 333 08
 • 905 41 333 09
 • 905 41 333 20
 • 905 41 333 25
 • 905 41 333 26
 • 905 41 333 27
 • 905 41 333 28
 • 905 41 333 29
 • 905 41 333 50
 • 905 41 333 52
 • 905 41 333 56
 • 905 41 333 57
 • 905 41 333 58
 • 905 41 333 59
 • 905 41 333 60
 • 905 41 333 62
 • تماس بگیرید
 • 922  84  48 5 6 7 ،
 • 922  84  48 5 6 7
 • 922  84  62  5 4 3
 • 922  84  62  4 5 6
 • 921  85  15  5 4 3
 • 921  84  29  4 5 6
 • 921  85  16  3 2 1
 • تماس بگیرید
 • 910  576  0  586 ،
 • 910  576  0  586
 • 910  5  760  750
 • 910  576  0  570
 • 910  576  0  579
 • تماس بگیرید

کافیه اینجا کلیک کنی

نظر و انتقادات برخی از مشتریان سلام سیم