برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 905 413 2220 ،
 • 905 413 2220
 • 905 413 2225
 • 905 413 2226
 • 905 413 2227
 • 905 413 2228
 • 905 413 2229
 • تماس بگیرید
 • 905 41 333 02 ،
 • 905 41 333 02
 • 905 41 333 05
 • 905 41 333 06
 • 905 41 333 07
 • 905 41 333 08
 • 905 41 333 09
 • 905 41 333 20
 • 905 41 333 25
 • 905 41 333 26
 • 905 41 333 27
 • 905 41 333 28
 • 905 41 333 29
 • 905 41 333 50
 • 905 41 333 52
 • 905 41 333 56
 • 905 41 333 57
 • 905 41 333 58
 • 905 41 333 59
 • 905 41 333 60
 • 905 41 333 62
 • تماس بگیرید
 • 905 41 333 65 ،
 • 905 41 333 65
 • 905 41 333 67
 • 905 41 333 68
 • 905 41 333 69
 • 905 41 333 70
 • 905 41 333 72
 • 905 41 333 75
 • 905 41 333 76
 • تماس بگیرید
 • 936 68 555 07 ،
 • 936 68 555 07
 • 936 68 555 76
 • 933 36 111 01
 • 933 36 111 20
 • 933 36 111 80
 • 933 36 111 28
 • 905 41 333 78
 • 905 41 333 79
 • 905 41 333 80
 • 905 41 333 82
 • تماس بگیرید