برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  0450  970 ،
  912 کد 0 صفر آخر ###
 • 912  0450  970
 • 912  0450  980
 • تماس بگیرید
 • 912  048  05  75 ،
  912 کد 0 نیم پله ###
 • 912  048  05  75
 • 912  048  06  96
 • تماس بگیرید
 • 912  079  059  6 ،
  912 کد 0 گفتاری
 • 912  079  059  6
 • 912  079  059  4  
 • 912  079  059  3
 • تماس بگیرید
 • 912  067  96  37 ،
  سایر ###
 • 912  067  96  37
 • 912  067  96  47
 • تماس بگیرید
 • 912  079  059  7 ،
  گفتاری
 • 912  079  059  7
 • 912  079  059  8
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  20 ،
  صفر آخر ###
 • 912  016  95  20
 • 912  016  95  30
 • 912  016  95  40
 • تماس بگیرید
 • 912  054  92  62 ،
  پله آخر ###
 • 912  054  92  62
 • 912  054  92  52
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  22 ،
  دوتایی آخر ###
 • 912  016  95  22
 • 912  016  95  44
 • تماس بگیرید
 • 912  0170  523 ،
  ###
 • 912  0170  523
 • 912  0170  526
 • 912  0170  527
 • تماس بگیرید
 • 912  090  89  52 ،
  .
 • 912  090  89  52
 • 912  090  89  56
 • 912  090  89  64
 • 912  090  89  53
 • تماس بگیرید
 • 912  090  89  62 ،
  ###
 • 912  090  89  62
 • 912  090  89  47
 • 912  090  89  51
 • 912  090  89  63
 • تماس بگیرید
 • 912  090  89  57 ،
  .
 • 912  090  89  57
 • 912  090  89  61
 • 912  090  89  54
 • تماس بگیرید
 • 912  090  89  40 ،
  پله اول (صفر اخر)
 • 912  090  89  40
 • 912  090  89  50
 • 912  090  89  60
 • تماس بگیرید
 • 912  090  89  55 ،
  پله اول (دوتایی آخر)
 • 912  090  89  55
 • تماس بگیرید
 • 912  0833  471 ،
  .
 • 912  0833  471
 • 912  0833  469
 • 912  0833  467
 • 912  0833  472
 • 912  0833  475
 • تماس بگیرید