برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  0450  970 ،
  912 کد 0 صفر آخر
 • 912  0450  970
 • 912  0450  980
 • تماس بگیرید
 • 912  044  93  98 ،
  912 کد 0 پله آخر ###
 • 912  044  93  98
 • 912  044  93  83
 • تماس بگیرید
 • 912  078  86  56 ،
  912 کد 0 پله آخر
 • 912  078  86  56
 • 912  078  86  46
 • 912  078  86  36
 • 912  078  86  26
 • تماس بگیرید
 • 912  048  05  75 ،
  912 کد 0 نیم پله
 • 912  048  05  75
 • 912  048  06  96
 • تماس بگیرید
 • 912  07  9  8  7  6  4 ،
  912 کد 0 ترتیبی
 • 912  07  9  8  7  6  4
 • تماس بگیرید
 • 912  04  7  6  5  3  2 ،
  912 کد 0 ترتیبی
 • 912  04  7  6  5  3  2
 • 912  04  7  6  6  5  4
 • تماس بگیرید
 • 912  079  059  6 ،
  912 کد 0 گفتاری
 • 912  079  059  6
 • 912  079  059  4  
 • 912  079  059  3
 • تماس بگیرید
 • 912  079  059  7 ،
  گفتاری
 • 912  079  059  7
 • 912  079  059  8
 • تماس بگیرید
 • 912  079  0639 ،
  سایر
 • 912  079  0639
 • 912  079  0439
 • 912  079  0429
 • 912  079  0659
 • 912  079  0649
 • 912  079  0389
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  20 ،
  صفر آخر
 • 912  016  95  20
 • 912  016  95  30
 • 912  016  95  40
 • تماس بگیرید
 • 912  054  92  62 ،
  پله آخر
 • 912  054  92  62
 • 912  054  92  52
 • تماس بگیرید
 • 912  054  92  51 ،
  .
 • 912  054  92  51
 • 912  054  92  53
 • 912  054  92  55
 • 912  054  92  56
 • 912  054  92  57
 • 912  054  92  58
 • 912  054  92  59
 • 912  054  92  64
 • تماس بگیرید
 • 912  054  92  61 ،
  .
 • 912  054  92  61
 • 912  054  92  63
 • 912  054  92  65
 • 912  054  92  67
 • 912  054  92  68
 • تماس بگیرید
 • 912  047  45  91 ،
  پله وسط
 • 912  047  45  91
 • 912  047  45  92
 • 912  047  45  76
 • 912  047  45  78
 • 912  047  45  79
 • 912  047  46  01
 • تماس بگیرید
 • 912  046  38  61 ،
  معمولی
 • 912  046  38  61
 • 912  046  38  62
 • 912  046  38  64
 • 912  046  38  65
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  22 ،
  دوتایی آخر
 • 912  016  95  22
 • 912  016  95  33
 • 912  016  95  44
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  21 ،
  معمولی
 • 912  016  95  21
 • 912  016  95  23
 • 912  016  95  24
 • 912  016  95  27
 • 912  016  95  28
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  31 ،
  معمولی
 • 912  016  95  31
 • 912  016  95  32
 • 912  016  95  34
 • 912  016  95  37
 • 912  016  95  38
 • تماس بگیرید
 • 912  016  95  41 ،
  معمولی
 • 912  016  95  41
 • 912  016  95  42
 • تماس بگیرید