برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  46  76  298 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  46  76  298
 • 2,840,000 تومان
 • 912  465  58  98 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  465  58  98
 • 3,200,000 تومان
 • 912  47  43  978 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  47  43  978
 • 3,200,000 تومان
 • 912  418  36  19 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  418  36  19
 • 2,850,000 تومان
 • 912  451  82  42 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  451  82  42
 • 3,450,000 تومان
 • 912  452  68  65 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  452  68  65
 • 3,450,000 تومان
 • 912  45  793  65 ،
  کاکرده
 • 912  45  793  65
 • 2,400,000 تومان
 • 912  45  25  943 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  45  25  943
 • 3,200,000 تومان
 • 912  47  37  586 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  47  37  586
 • 3,150,000 تومان
 • 912  463  75  35 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  463  75  35
 • 3,200,000 تومان
 • 912  42  371  42 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  42  371  42
 • 3,500,000 تومان
 • 912  47  346  49 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  47  346  49
 • 3,390,000 تومان
 • 912  47  386  47 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  47  386  47
 • 3,300,000 تومان
 • 912  448  0917 ،
  کارکرده (کدینگ)
 • 912  448  0917
 • 3,900,000 تومان
 • 912  419  22  15 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  419  22  15
 • 3,250,000 تومان
 • 912  47  42  986 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  47  42  986
 • 3,100,000 تومان
 • 912  46  49  821 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  46  49  821
 • 2,900,000 تومان
 • 912  46  42  201 ،
  صفر (سند سفید) پله اول ###
 • 912  46  42  201
 • 2,790,000 تومان
 • 912  47  44  273 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  47  44  273
 • 3,500,000 تومان
 • 912  42  042  57 ،
  کارکرده (گفتاری)
 • 912  42  042  57
 • 3,940,000 تومان
 • 912  466  97  87 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  466  97  87
 • 3,700,000 تومان
 • 912  43  47  342 ،
  کارکرده (پله اول)
 • 912  43  47  342
 • 3,300,000 تومان
 • 912  473  09  49 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  473  09  49
 • 3,300,000 تومان
 • 912  46  200  39 ،
  صفر (سند سفید) دوصفر وسط
 • 912  46  200  39
 • 3,940,000 تومان
 • 912  42  37  912 ،
  صفر (سند سفید) کدینگ
 • 912  42  37  912
 • 3,500,000 تومان
 • 912  44  68  916 ،
  صفر (سند سفید) کدینگ
 • 912  44  68  916
 • 3,450,000 تومان
 • 912  45  046  78 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  45  046  78
 • 2,750,000 تومان
 • 912  452  75  80 ،
  صفر (سند سفید) صفر آخر
 • 912  452  75  80
 • 3,240,000 تومان
 • 912  491  87  61 ،
  کارکرده
 • 912  491  87  61
 • 2,450,000 تومان
 • 912  439  0911 ،
  صفر (سند سفید) کدینگ
 • 912  439  0911
 • 3,690,000 تومان
 • 912  493  00  76 ،
  صفر (سند سفید) دوصفر وسط
 • 912  493  00  76
 • 3,940,000 تومان
 • 912  4400  962 ،
  کارکرده (هزاری اول)
 • 912  4400  962
 • 5,450,000 تومان
 • 912  45  883  45 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  45  883  45
 • 3,940,000 تومان
 • 912  483  89  29 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  483  89  29
 • 3,000,000 تومان
 • 912  485  99  87 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  485  99  87
 • 2,640,000 تومان
 • 912  48  24  118 ،
  صفر (سند سفید) کدینگ
 • 912  48  24  118
 • 2,740,000 تومان
 • 912  48  73  6 5 4 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  48  73  6 5 4
 • 2,540,000 تومان
 • 912  48  43  942 ،
  کارکرده (پله اول)
 • 912  48  43  942
 • 3,200,000 تومان
 • 912  48  193  48 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  48  193  48
 • 3,540,000 تومان
 • 912  452  30  54 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  452  30  54
 • 2,950,000 تومان
 • 912  49  73  172 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  49  73  172
 • 2,500,000 تومان
 • 912  49  038  49 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  49  038  49
 • 3,700,000 تومان
 • 912  490  36  85 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  490  36  85
 • 2,600,000 تومان
 • 912  475  43  78 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  475  43  78
 • 2,500,000 تومان
 • 912  472  45  71 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  472  45  71
 • 2,460,000 تومان
 • 912  472  12  73 ،
  صفر (سند سفید) پله وسط
 • 912  472  12  73
 • 2,560,000 تومان
 • 912  466  38  01 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  466  38  01
 • 2,600,000 تومان
 • 912  466  31  75 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  466  31  75
 • 2,600,000 تومان
 • 912  466  17  92 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  466  17  92
 • 2,600,000 تومان
 • 912  466  0  721 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  466  0  721
 • 2,600,000 تومان
 • 912  465  18  93 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  465  18  93
 • 2,360,000 تومان
 • 912  463  58  62 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  463  58  62
 • 2,500,000 تومان
 • 912  460  81  57 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  460  81  57
 • 2,560,000 تومان
 • 912  460  57  63 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  460  57  63
 • 2,700,000 تومان
 • 912  44  569  74 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  44  569  74
 • 2,700,000 تومان
 • 912  44  394  62 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  44  394  62
 • 2,760,000 تومان