برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  74 67400 ،
  هزاری (کارکرده)
 • 912  74 67400
 • 3,500,000 تومان
 • 912  73 673 10 ،
  گغتاری(صفر,سندسفید)
 • 912  73 673 10
 • 2,450,000 تومان
 • 912  78 578 17 ،
  گفتاری (کارکرده)
 • 912  78 578 17
 • 1,890,000 تومان
 • 912  729 49 50 ،
  پله وسط (صفر،سند سفید)
 • 912  729 49 50
 • 2,550,000 تومان
 • 912  722 66 53 ،
  دودویی وسط (صفر,سندسفید) ###
 • 912  722 66 53
 • 2,390,000 تومان
 • 912  720 60 79 ،
  دهدهی وسط(صفر,سند سفید)
 • 912  720 60 79
 • 2,450,000 تومان
 • 912  720 80 47 ،
  دهدهی وسط(صفر,سند سفید)
 • 912  720 80 47
 • 2,450,000 تومان
 • 912  729 53 13 ،
  نیم پله (صفر,سندسفید )
 • 912  729 53 13
 • 1,900,000 تومان
 • 912  761  57  52 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  761  57  52
 • 2,100,000 تومان
 • 912  761  58  68 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  761  58  68
 • 2,200,000 تومان
 • 912  736  29  20 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  736  29  20
 • 2,350,000 تومان
 • 912  736  29  27 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  736  29  27
 • 2,190,000 تومان
 • 912  736  49  45 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  736  49  45
 • 2,190,000 تومان
 • 912  736  51  54 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  736  51  54
 • 2,250,000 تومان
 • 912  735  80  83 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  735  80  83
 • 2,350,000 تومان
 • 912  735  80  87 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  735  80  87
 • 2,350,000 تومان
 • 912  735  87  67 ،
  پله آخر (صفر، سند سفید)
 • 912  735  87  67
 • 2,100,000 تومان
 • 912  731  51  86 ،
  پله وسط (صفر،سند سفید)
 • 912  731  51  86
 • 1,750,000 تومان
 • 912  731  49  62 ،
  صفر, سند سفید
 • 912  731  49  62
 • 1,690,000 تومان
 • 912  731  51  65 ،
  پله وسط (صفر،سند سفید)
 • 912  731  51  65
 • 1,750,000 تومان
 • 912  73  65  605 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  73  65  605
 • 2,350,000 تومان
 • 912  729  0  726 ،
  صفر (سند سفید) گفتاری
 • 912  729  0  726
 • 2,990,000 تومان
 • 912  736  49  71 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  736  49  71
 • 1,650,000 تومان
 • 912  74  668  74 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  74  668  74
 • 2,390,000 تومان
 • 912  74  669  74 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  74  669  74
 • 2,450,000 تومان
 • 912  769  14  10 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  769  14  10
 • 2,200,000 تومان
 • 912  746  58  32 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  746  58  32
 • 1,650,000 تومان
 • 912  735  87  67 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  735  87  67
 • 2,150,000 تومان
 • 912  748  358  6 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  748  358  6
 • 1,650,000 تومان
 • 912  748  54  08 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  748  54  08
 • 1,650,000 تومان
 • 912  785  37  46 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  785  37  46
 • 1,650,000 تومان
 • 912  78  538  21 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  78  538  21
 • 1,650,000 تومان
 • 912  785  46  97 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  785  46  97
 • 1,650,000 تومان
 • 912  785  47  32 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  785  47  32
 • 1,650,000 تومان
 • 912  74  65  963 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  74  65  963
 • 1,650,000 تومان