برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  839  57  39 ،
  در حد صفر (جفت پرشی)
 • 912  839  57  39
 • 1,840,000 تومان
 • 912  863  63  95 ،
  کارکرده (جفت وسط)
 • 912  863  63  95
 • 1,900,000 تومان
 • 912  870  60  48 ،
  کارکرده (دهدهی وسط)
 • 912  870  60  48
 • 1,700,000 تومان
 • 912  80  980  37 ،
  صفر (سند سفید) گفتاری
 • 912  80  980  37
 • 2,100,000 تومان
 • 912  85  700  68 ،
  صفر (سند سفید) دوصفر وسط
 • 912  85  700  68
 • 2,150,000 تومان
 • 912  872  13  17 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  872  13  17
 • 1,700,000 تومان
 • 912  816  97  10 ،
  صفر (سند سفید) صفر آخر
 • 912  816  97  10
 • 1,600,000 تومان
 • 912  887  5  881 ،
  صفر (سند سفید) گفتاری
 • 912  887  5  881
 • 2,050,000 تومان
 • 912  881  45  09 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  881  45  09
 • 1,440,000 تومان
 • 912  898  26  98 ،
  کارکرده (جفت پرشی)
 • 912  898  26  98
 • 1,900,000 تومان
 • 912  88  145  86 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  88  145  86
 • 1,500,000 تومان
 • 912  836  89  64 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  836  89  64
 • 1,440,000 تومان
 • 912  81  641  39 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  81  641  39
 • 1,440,000 تومان
 • 912  816  84  96 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  816  84  96
 • 1,440,000 تومان
 • 912  81  641  93 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  81  641  93
 • 1,440,000 تومان
 • 912  881  56  07 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  881  56  07
 • 1,440,000 تومان
 • 912  881  5 6 4 3 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  881  5 6 4 3
 • 1,440,000 تومان
 • 912  882  43  95 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  882  43  95
 • 1,440,000 تومان