برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  96  88  410 ،
  912 کد 9 صفرآخر
 • 912  96  88  410
 • 912  967  93  80
 • تماس بگیرید
 • 912  967  997  4 ،
  912 کد 9 گفتاری ###
 • 912  967  997  4
 • 912  967  997  5
 • 912  967  997  8
 • تماس بگیرید
 • 912  967  5  987 ،
  912 کد 9 گفتاری ###
 • 912  967  5  987
 • 912  967  5  997
 • تماس بگیرید
 • 912  9  678  638 ،
  912 کد 9 گفتاری ###
 • 912  9  678  638
 • 912  9  678  628
 • تماس بگیرید
 • 912  967  94  14 ،
  912 کد 9 نیم پله ###
 • 912  967  94  14
 • 912  967  94  04
 • تماس بگیرید
 • 912  968  08  59 ،
  912 کد 9 پله وسط
 • 912  968  08  59
 • 912  968  08  57
 • تماس بگیرید
 • 912  968  08  47 ،
  912 کد 9 پله وسط ###
 • 912  968  08  47
 • 912  968  08  71
 • تماس بگیرید
 • 912  96  74  903 ،
  کدینگ
 • 912  96  74  903
 • 912  96  74  905
 • تماس بگیرید
 • 912  968  73  17 ،
  .
 • 912  968  73  17
 • 912  968  73  18
 • 912  968  73  19
 • 912  968  73  24
 • تماس بگیرید
 • 912  968  73  16 ،
  ###
 • 912  968  73  16
 • 912  968  73  14
 • 912  968  73  09
 • تماس بگیرید
 • 912  96  88  201 ،
  .
 • 912  96  88  201
 • 912  96  88  203
 • 912  96  88  204
 • 912  96  88  205
 • 912  96  88  209
 • تماس بگیرید