برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  96  88  410 ،
  912 کد 9 صفرآخر
 • 912  96  88  410
 • 912  967  93  80
 • تماس بگیرید
 • 912  967  997  4 ،
  912 کد 9 گفتاری ###
 • 912  967  997  4
 • 912  967  997  5
 • 912  967  997  8
 • تماس بگیرید
 • 912  967  5  987 ،
  912 کد 9 گفتاری
 • 912  967  5  987
 • 912  967  5  997
 • تماس بگیرید
 • 912  9  678  638 ،
  912 کد 9 گفتاری
 • 912  9  678  638
 • 912  9  678  628
 • تماس بگیرید
 • 912  96  782  46 ،
  912 کد 9 سایر
 • 912  96  782  46
 • 912  96  759  26
 • تماس بگیرید
 • 912  968  32  02 ،
  912 کد 9 نیم پله
 • 912  968  32  02
 • 912  968  23  03
 • تماس بگیرید
 • 912  967  94  14 ،
  912 کد 9 نیم پله
 • 912  967  94  14
 • 912  967  94  04
 • تماس بگیرید
 • 912  968  08  59 ،
  912 کد 9 پله وسط
 • 912  968  08  59
 • 912  968  08  57
 • تماس بگیرید
 • 912  968  08  47 ،
  912 کد 9 پله وسط
 • 912  968  08  47
 • 912  968  08  71
 • تماس بگیرید
 • 912  96  74  903 ،
  کدینگ
 • 912  96  74  903
 • 912  96  74  905
 • تماس بگیرید
 • 912  952  78  08 ،
  نیم پله
 • 912  952  78  08
 • 912  952  78  18
 • تماس بگیرید
 • 912  968  32  71 ،
  معمولی
 • 912  968  32  71
 • 912  968  32  73
 • تماس بگیرید
 • 912  96  83  281 ،
  سایر
 • 912  96  83  281
 • 912  96  83  284
 • 912  96  83  285
 • 912  96  83  286
 • 912  96  83  287
 • تماس بگیرید
 • 912  967  51  29 ،
  .
 • 912  967  51  29
 • 912  968  37  51
 • 912  968  37  52
 • 912  967  84  59
 • تماس بگیرید
 • 912  968  37  41 ،
  .
 • 912  968  37  41
 • 912  968  37  42
 • 912  968  37  45
 • 912  968  37  49
 • تماس بگیرید
 • 912  967  51  32 ،
  .
 • 912  967  51  32
 • 912  967  51  34
 • 912  967  51  38
 • 912  967  51  39
 • تماس بگیرید
 • 912  967  51  37 ،
  .
 • 912  967  51  37
 • 912  968  37  48
 • 912  968  37  28
 • تماس بگیرید