برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 917  97  47  590 ،
  پله اول
 • 917  97  47  590
 • 917  97  47  510
 • 917  97  47  950
 • 917  97  47  940
 • 917  97  47  910
 • 917  97  47  860
 • تماس بگیرید
 • 917  974  74  60 ،
  جفت وسط
 • 917  974  74  60
 • 917  974  74  45
 • 917  974  74  62
 • 917  974  74  63
 • 917  974  74  68
 • 917  974  74  93
 • 917  974  74  18
 • تماس بگیرید
 • 917  974  75  35 ،
  پله آخر
 • 917  974  75  35
 • 917  974  75  45
 • 917  974  71  41
 • 917  974  78  38
 • 917  974  78  48
 • 917  974  69  63
 • 917  974  73  83
 • تماس بگیرید
 • 917  062  29  49 ،
  پله آخر
 • 917  062  29  49
 • 917  429  51  41
 • 917  050  99  69
 • 917  204  41  71
 • 917  054  36  16
 • 917  486  43  23
 • 917  686  58  28
 • 917  054  39  59
 • 917  054  39  33
 • تماس بگیرید
 • 917  615  19  29 ،
  نیم پله
 • 917  615  19  29
 • 917  615  19  39
 • 917  615  18  58
 • 917  615  18  98
 • 917  615  19  89
 • 917  615  24  14
 • تماس بگیرید