برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 921  310  81  73 ،
  معمولی
 • 921  310  81  73
 • 921  310  81  72
 • تماس بگیرید
 • 921  043  7002 ،
  هزاری آخر
 • 921  043  7002
 • 921  043  7004
 • 921  043  7005
 • 921  043  7006
 • 921  043  7008
 • 921  043  7009
 • تماس بگیرید
 • 921  043  8001 ،
  هزاری آخر
 • 921  043  8001
 • 921  043  8002
 • 921  043  8004
 • 921  043  8005
 • 921  043  8006
 • 921  043  8007
 • 921  043  8009
 • 921  043  7800
 • تماس بگیرید
 • 921  046  1200 ،
  هزاری آخر
 • 921  046  1200
 • 921  046  1800
 • 921  046  1900
 • تماس بگیرید
 • 921  043  5001 ،
  هزاری آخر
 • 921  043  5001
 • 921  043  5002
 • 921  043  5004
 • 921  043  5006
 • 921  043  5007
 • 921  043  5008
 • 921  043  5009
 • تماس بگیرید
 • 921  799  52  62 ،
  پله آخر
 • 921  799  52  62
 • 921  785  79  49
 • تماس بگیرید
 • 921  310  81  59 ،
  معمولی
 • 921  310  81  59
 • 921  310  81  58
 • 921  310  81  57
 • 921  310  81  56
 • 921  310  81  54
 • 921  310  81  53
 • 921  310  81  52
 • تماس بگیرید
 • 921  310  81  32 ،
  معمولی
 • 921  310  81  32
 • 921  310  81  34
 • 921  310  81  35
 • 921  310  81  36
 • 921  310  81  37
 • 921  310  81  38
 • 921  310  81  39
 • تماس بگیرید
 • 921  046  00  12 ،
  دوصفروسط
 • 921  046  00  12
 • 921  046  00  13
 • 921  046  00  14
 • 921  046  00  51
 • 921  046  00  52
 • 921  046  00  53
 • 921  046  00  54
 • تماس بگیرید