برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 921  310  81  32 ،
  معمولی
 • 921  310  81  32
 • 921  310  81  34
 • 921  310  81  35
 • 921  310  81  36
 • 921  310  81  37
 • 921  310  81  38
 • 921  310  81  39
 • تماس بگیرید
 • 921  253  153  2 ،
 • 921  253  153  2
 • 921  254  154  2
 • 921  256  156  2
 • 921  254  354  2
 • تماس بگیرید
 • 921  37  47  062 ،
 • 921  37  47  062
 • 921  37  47  831
 • 921  37  47  296
 • 921  37  47  392
 • 921  37  47  611
 • 921  38  58  945
 • تماس بگیرید
 • 921  85  15  5 4 3 ،
 • 921  85  15  5 4 3
 • 921  84  29  4 5 6
 • 921  85  16  3 2 1
 • تماس بگیرید
 • 921 870 1360 ،
 • 921 870 1360
 • 921 870 1361
 • 921 870 1362
 • 921 870 1363
 • 921 870 1364
 • 921 870 1365
 • 921 870 1366
 • 921 870 1367
 • 921 870 1368
 • 921 870 1369
 • 921 870 1371
 • 921 870 1372
 • 921 870 1373
 • 921 870 1374
 • 921 870 1375
 • 921 870 1376
 • 921 870 1377
 • 921 870 1379
 • 921 870 1380
 • تماس بگیرید