برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 992  528  1  520 ،
 • 992  528  1  520
 • 992  528  1  521
 • 992  528  1  522
 • 992  528  1  523
 • 992  528  1  524
 • 992  528  1  526
 • 992  528  1  527
 • 992  528  1  529
 • تماس بگیرید
 • 992  576  79  74 ،
 • 992  576  79  74
 • 992  576  79  73
 • 992  576  79  72
 • 992  513  73  23
 • 992  433  63  93
 • 992  433  63  83
 • 992  433  63  73
 • تماس بگیرید
 • 992  510  5  560 ،
 • 992  510  5  560
 • 992  510  5  570
 • 992  510  3  410
 • 992  51  033  51
 • 992  51  034  51
 • تماس بگیرید
 • 992 519 69 62 ،
 • 992 519 69 62
 • 992 519 67 65
 • 992 519 67 64
 • 992 519 67 62
 • 992 519 67 61
 • 992 519 31 35
 • 992 519 28 26
 • 992 519 28 25
 • 992 519 28 23
 • تماس بگیرید
 • 992 688 91 93 ،
 • 992 688 91 93
 • 992 688 29 79
 • 992 688 29 49
 • 992 688 29 27
 • 992 688 29 26
 • 992 688 29 24
 • 992 688 29 23
 • 992 688 29 21
 • 992 688 27 87
 • 992 688 27 67
 • 992 688 27 57
 • 992 519 71 74
 • 992 519 71 73
 • 992 519 69 64
 • 992 519 69 63
 • تماس بگیرید
 • 992 72 72 501 ،
 • 992 72 72 501
 • 992 72 72 502
 • 992 72 72 503
 • 992 72 72 504
 • 992 72 72 505
 • 992 72 72 506
 • 992 72 72 507
 • 992 72 72 508
 • 992 72 72 509
 • 992 72 72 510
 • تماس بگیرید
 • 992 72 72 450 ،
 • 992 72 72 450
 • 992 72 72 451
 • 992 72 72 452
 • 992 72 72 453
 • 992 72 72 454
 • 992 72 72 455
 • 992 72 72 456
 • 992 72 72 457
 • 992 72 72 458
 • 992 72 72 459
 • تماس بگیرید