برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 992  576  79  74 ،
 • 992  576  79  74
 • 992  576  79  73
 • 992  576  79  72
 • 992  513  73  23
 • 992  433  63  93
 • 992  433  63  83
 • 992  433  63  73
 • تماس بگیرید
 • 992 649 24 94 ،
 • 992 649 24 94
 • 992 649 24 29
 • 992 649 24 74
 • 992 649 24 84
 • 992 649 24 64
 • 992 649 24 54
 • 992 649 25 20
 • 992 649 25 21
 • تماس بگیرید
 • 992 649 58 54 ،
 • 992 649 58 54
 • 992 545 21 26
 • 992 503 96 91
 • 992 518 54 59
 • 992 518 62 69
 • 992 518 62 68
 • تماس بگیرید
 • 992 419 75 19 ،
 • 992 419 75 19
 • 992 512 44 12
 • 992 513 70 13
 • 992 419 72 19
 • 992 419 73 19
 • 992 516 48 16
 • 992 516 52 16
 • 992 715 38 15
 • 992 716 52 16
 • 992 716 28 16
 • 992 715 60 15
 • 992 715 61 15
 • 992 513 71 13
 • تماس بگیرید
 • 992 71 559 71 ،
 • 992 71 559 71
 • 992 71 596 71
 • 992 71 627 71
 • 992 71 629 71
 • تماس بگیرید
 • 992 359 10 12 ،
 • 992 359 10 12
 • 992 359 10 13
 • 992 359 10 14
 • 992 359 10 15
 • 992 359 10 16
 • 992 359 10 17
 • 992 359 10 18
 • 992 359 10 19
 • 992 358 39 89
 • 992 359 39 79
 • تماس بگیرید
 • 992 469 95 45 ،
 • 992 469 95 45
 • 992 469 95 65
 • 992 469 95 75
 • 992 469 96 06
 • 992 469 96 16
 • 992 469 96 26
 • 992 469 96 36
 • تماس بگیرید
 • 992 469 95 90 ،
 • 992 469 95 90
 • 992 469 95 91
 • 992 469 95 92
 • 992 469 95 93
 • 992 469 95 97
 • 992 469 95 98
 • 992 469 95 99
 • تماس بگیرید