برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 993 691 4 791 ،
 • 993 691 4 791
 • 993 691 2 291
 • 993 691 3 491
 • 993 691 3 591
 • تماس بگیرید
 • 993 861 30 50 ،
 • 993 861 30 50
 • 993 861 30 70
 • 993 861 30 80
 • 993 861 30 90
 • تماس بگیرید
 • 993 851 4002 ،
 • 993 851 4002
 • 993 851 4003
 • 993 851 4005
 • 993 851 4006
 • 993 851 4007
 • 993 851 4008
 • 993 851 4009
 • تماس بگیرید